ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ถนนตราด-แหลมงอบ บริเวณบ้านหนองเสม็ด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
ปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง
15/08/2562 08:30
15/08/2562 17:00
กฟจ.ตราด
039-511626
พิษณุ อนันต์
ลำดับดาวน์โหลด
1ประกาศดับไฟ