ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ชุมชนซอยโรงเจ ซอยสำราญราษฏร์ ซอยเจริญสุข ชุมชนซอยอัยการเฉลิม
งานรื้อถอนเสาแรงสูง ตัดจ่ายหม้อแปลง ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำ บริเวณซอยโรงเจ
02/03/2562 08:00
02/03/2562 17:00
กฟอ.ท่าม่วง
034-612066,034-611093
คชาศักดิ์ ทองดี