ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
DDE บ้านคำแก้ว ถึง DDE บ้านท่าศรีชมชื่น (อำเภอโซ่พิสัย)
รับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง ปักเสาไฟฟ้าและพาดสายหุ้มฉนวนขนาด 185 ต.มม.
สถานที่ที่ไฟดับเพิ่มเติม****
1.บ.ท่าเรือ,บ.ท่าศรีชมชื่น,บ.คำแก้ว,บ.คำแวง,บ.อีสานพัฒนา,บริษัทซันนี่เวย์รับเบอร์ จำกัดดับไฟเวลา 08.00น. ถึง 17.00น.
2.บ.ดอนเสียด,บ.หนองโด ดับไฟ 2 ช่วงเวลา คือ ช่วงที่ 1 เวลา 08.30-09.30 น. และช่วงที่ 2 เวลา 16.00-17.00 น.
31/05/2562 08:00
31/05/2562 17:00
กฟจ.บึงกาฬ
0816623111
ปฐมทรรศน์ ชงัดเวช
ลำดับดาวน์โหลด