ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณ ซอย 9 เหนือ
ผกป.กฟส.อ.นฒ. มีแผนงานที่จะดำเนินการสับเปลี่ยนหม้อแปลงขนาด 160 เควีเอ เป็น 250 เควีเอ บริเวณซอย 9 หนองระกำ หมู่ที่ 6 ตำบลพนานิคม อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง
16/11/2563 09:00
16/11/2563 12:00
กฟส.นิคมพัฒนา
038-636107,038-637768
นิพัฒน์ มนูญธรรมพร
ลำดับดาวน์โหลด
1หนังสือแจ้งดับไฟ + แผนผัง