ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
โรงสีตั้งประเสิรฐ, โรงมันทรัพย์ไพบูลย์, บ.ร่องน้ำขุ่น,บ.โนนเพ็ก ,โรงรับซื้อยางพาราบ.ร่องน้ำขุ่น
ปรับปรุงระบบจำหน่ายย้ายอุปกรณ์ป้องกัน TPP9R-01 ไลน์ตระการ-ศรีเมืองใหม่
21/05/2562 09:00
21/05/2562 16:00
กฟอ.ตระการพืชผล
045-481197 , 045-482474 , 09-85861340
สมมิตร ลิ้มจิตรกร
ลำดับดาวน์โหลด