ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณ หมู่ 4 , 6 , 13 ตำบลคชสิทธิ์ วัดชัยสิทธิ์อนุสรณ์(หนองตาน้อย) , บ้านหนองตาน้อยฝั่งตรงข้ามวัดหนองตาน้อย
ประกาศดับกระแสไฟฟ้า
วันเสาร์ที่ 7 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 – 13.00น.
ดำเนินการพาดสายแรงสูงเพื่อเพิ่มความมั่นคงและประสิทธิ์ในการจ่ายไฟ
บริเวณ หมู่ 4 , 6 , 13 ตำบลคชสิทธิ์ วัดชัยสิทธิ์อนุสรณ์(หนองตาน้อย) , บ้านหนองตาน้อยฝั่งตรงข้ามวัดหนองตาน้อย
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 036371424 , 036381109
081-4340181 นายพยุงพงศ์ จันทร์จินดา (หัวหน้าแผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา)
07/05/2565 09:00
07/05/2565 13:00
กฟอ.หนองแค
036371424 , 036381109
กรฑณัฐ กระแสสังข์
ลำดับดาวน์โหลด
1ประกาศ