ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ใต้กรอกตามา ถึง ปากทางข้างวัดท่าเกษม
ด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสวรรคโลก มีความจำเป็นต้องดับไฟเพื่อปรับปรุงระบบจำหน่าย งานย้ายแนวสายแรงต่ำ บริเวณ ใต้กรอกตามา ถึง ปากทางข้างวัดท่าเกษม จึงมีความจำเป็นจะต้องงดการจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว ดังนี้

วันที่ 22 กันยายน พ.ศ.2564 ไฟฟ้าจะดับทั้งวัน ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.
บริเวณ ใต้กรอกตามา ถึง ปากทางข้างวัดท่าเกษม ฝั่งเดียวกับวัดท่าเกษม

อนึ่งหากปฏิบัติงานแล้วเสร็จก่อนกำหนดเวลา การไฟฟ้าฯ จะรีบจ่ายไฟให้โดยเร็วหากผู้ใช้ไฟจะดำเนินการใดๆในระบบจำหน่ายของการไฟฟ้าฯหรือเดินเครื่องจ่ายไฟขอได้โปรดแจ้งให้การไฟฟ้าทราบก่อนล่วงหน้า
22/09/2564 08:30
22/09/2564 16:30
กฟอ.สวรรคโลก
055643551
เมธาวินทร์ ชิดเชื้อ