ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หัวหิน | บ่อนไก่ (เขาพิทักษ์) ช่วงเช้าและช่วงบ่าย
กฟอ.หัวหิน ของดจ่ายกระแสไฟฟ้า ปรับปรุงแก้ไขระบบจำหน่าย ปักเสา เปลี่ยนสาย เพื่อความมั่นคงให้ระบบไฟฟ้าแรงสูง บริเวณ เขาพิทักษ์ 1 2 3 4 5
เช้า 08.00-09.00น.
บ่าย 15.30-16.30น.
29/11/2562 08:00
29/11/2562 09:00
กฟอ.หัวหิน
032516484
วรัญญู นาคะเวช
ลำดับดาวน์โหลด
1เอกสารแนบ