ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณ ม .5,13 บ้านหนองดุก ,บ้านทุ่งบ่อสะเดา ถึง สุดซอยสามแยก
บริเวณปากซอยบ้านทุ่งบ่อสะเดา ถึง สุดซอยสามแยก ในวันจันทร์ ที่ 2 ธันวาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 17.00 น.
02/12/2562 09:00
02/12/2562 17:00
กฟอ.พรานกระต่าย
055761399
ปัญญา ฉ่อยทนง
ลำดับดาวน์โหลด