ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หมู่ที่ 5 ,6,8 ตำบลวังกวาง อำเภอน้ำหนาว จเพชรบูรณ์ (.ซำม่วง,บ.ผาลาน้อย,บ.โค้งเหล็ก,บ.ป่าคา,บ.ดงคล้อ,บ.สามแยกโนนสวัสดิ์)
-เปลี่ยนสายแรงจากสายเปลือย เป็นสายเคเบิลอากาศ 22 KV ,ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง
12/02/2562 09:00
12/02/2562 15:00
กฟอ.น้ำหนาว
0846036651,0864892875,056779049
สุรศักดิ์ เจริญศรี
ลำดับดาวน์โหลด