ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
โซน ถนนหลวงชนบท 2009 บ้านโนนแต้ - บ้านสำราญ
จะทำการปรับปรุงระบบจำหน่าย
27/12/2564 09:00
27/12/2564 17:00
กฟจ.ขอนแก่น 2
0-43470013 (ภายในเวลาทำการ) , 0-43244101 หรือ PEA Contact Center 1129 (ตลอด 24 ชั่วโมง)
สิทธิชัย พันธ์ลูกท้าว