ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านฝายนาแซง ม.1 และ ม.2
ดับไฟปฎิบัติงานบำรุงรักษาหม้อแปลง
29/04/2565 09:00
29/04/2565 11:00
กฟอ.หล่มสัก
0569112119
วุฒิกร พรมพักตร์
ลำดับดาวน์โหลด