ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ.หนองกุงศรีประมวล ดับไฟ 08.30- 17.30 น. อบต.หนองหัวช้าง รร.หนองหัวช้างวิทยา บ.ท่าศรีชมชื่น รร.ท่าศรีชมชื่น บ.ท่าเรือ ดับไฟ2ช่วงเวลา ช่วง1 08.30-09.30 ช่วง2 16.30-17.30 น
สับเปลี่ยนสายไฟฟ้าแรงสูงจากสาย หุ้มฉนวนไม่เต็มพิกัด185 ต.มม.เป็นสายเคเบิลอากาศหุ้มฉนวน ขนาด 185 ต.มม.ทำให้ระบบจำหน่ายแรงสูงมีความมั่นคงในการจ่ายไฟ
06/02/2562 08:30
06/02/2562 17:30
กฟจ.บึงกาฬ
0812614519
อรุณ จันโทวาท
ลำดับดาวน์โหลด