ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
สามแยกอำเภอเปือยน้อย
ปรับปรุงระบบจำหน่าย ปัเสา,พาดสาย
06/09/2562 09:00
06/09/2562 16:00
กฟอ.บ้านไผ่
0857440381
พงศธร วงษ์ภักดี