ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
นื่องด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสิงห์บุรี มีความจำเป็นต้องทำการดับกระแสไฟฟ้าที่จ่ายให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้า บริเวณข้างร้านอาหารโภชนา ถนนวิไลจิตต์ ตำบลบางพุทรา อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี
เนื่องด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสิงห์บุรี มีความจำเป็นต้องทำการดับกระแสไฟฟ้าที่จ่ายให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้า บริเวณข้างร้านอาหารโภชนา ถนนวิไลจิตต์ ตำบลบางพุทรา อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี(หม้อแปลงหมายเลข PEA. 63-025131 ขนาด 315 เควีเอ.) ในวันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม 2565 ตั้งแต่ เวลา 09.00 นาฬิกา ถึง 10.30 นาฬิกา เพื่อสับเปลี่ยนหม้อแปลงใหม่ ขนาด 250 เควีเอ. หมายเลข PEA. 52-006345
07/07/2565 09:00
07/07/2565 11:00
กฟจ.สิงห์บุรี
036-507079 , 036-507076
อิศรา ตรงต่อกิจ
ลำดับดาวน์โหลด