ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านหัวถนน-บ้านไดตามุ่ย
ดับไฟเพื่อปฏิบัติงานพาดสายแรงสูง บริเวณหน้าสถานีไฟฟ้าท่าตะโก-โค้งบ้านหัวถนน
15/02/2561 09:00
15/02/2561 16:00
กฟอ.ท่าตะโก
086-2013770
อดุลย์ มหารัตน์
ลำดับดาวน์โหลด