ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
PEA ภูเก็ต งดจ่ายกระแสไฟฟ้า บริเวณหาดอ่าวยนต์ และซอยร่วมใจอ่าวยนต์
ย้ายแนวเสาไฟฟ้า พื้นที่ดับไฟ :บริเวณหาดอ่าวยนต์ และซอยร่วมใจอ่าวยนต์
09/12/2564 09:00
09/12/2564 16:30
กฟจ.ภูเก็ต
076-354379
ยงยุทธ ปอดบุตร
ลำดับดาวน์โหลด
1พื้นที่ดับไฟ 09122021