ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ศูนย์บริการแอมเวย์ช๊อพบึงกาฬ
ติดตั้งอุปกรณ์เพื่อพาดสายแรงสูง เคเบิล185 ต.มม.
16/02/2561 08:00
16/02/2561 16:30
กฟจ.บึงกาฬ
0812614519
อรุณ จันโทวาท
ลำดับดาวน์โหลด