ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านหนองไขว่ ม.4,ม.5,ม.6
ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง
01/08/2563 09:00
01/08/2563 16:00
กฟอ.หล่มสัก
056912119
ธันวา เจียมกลิ่น
ลำดับดาวน์โหลด