ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านหนองบัว หมู่ 6 ต.ล้อมแรด อ.เถิน จ.ลำปาง
ดับเพื่อปรับปรุงระบบจำหน่าย บ้านหนองบัว หมู่ 6 ต.ล้อมแรด อ.เถิน จ.ลำปาง ผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ ประมาณ 35 ราย
11/06/2564 08:00
11/06/2564 17:00
กฟอ.เถิน
0857196257
ทรงวุฒิ สุปินธรรม
ลำดับดาวน์โหลด