ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านป่าจี้ - หัวริน อำเภอสันป่าตอง
บ้านป่าจี้(บางส่วน) ม.1 ต.ทุ่งสะโตก อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่
บริเวณตั้งแต่ หอพักสุรีย์ ถึง ป้ายหมู่บ้านหัวริน(ปากทางเข้าบ้านหัวริน)
บ้านหัวริน(บางส่วน) ม.11 ต.ทุ่งสะโตก อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่
บริเวณตั้งแต่ บ้านหัวริน ซอย 1,2,3,4,5,5/1,8/8,8/9 และ ร้านอาหารเดือนเคียงดาว
21/11/2563 09:00
21/11/2563 17:00
กฟอ.สันป่าตอง
0616851557
ปฏิวัติ พิสุทธิ์สิริไพศาล
ลำดับดาวน์โหลด
1ประกาศดับไฟ