ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณ บ.หนองโพนน้อยต.กุดขอนแก่น ถึง บ.ค้อ ต.กุดขอนแก่น
ดับไฟเพื่อเปลี่ยนสายเปลือย ASCR 50 sq.mm เป็นสายหุ้มฉนวน SAC 185 sq.mm
10/07/2564 09:00
10/07/2564 17:30
กฟอ.ภูเวียง
0621965633
เกียรติศักดิ์ ประสงค์ศิลป์
ลำดับดาวน์โหลด