ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านปงสนุกเหนือ ตรอกปลานา และปากทางตรอกปลายนา ถึงไฟแดงตลาดรัชฎา
ติดตั้งหม้อแปลงเสริมอแก้ไขปัญหาแรงดันไฟฟ้าตก
02/08/2564 08:00
02/08/2564 12:00
กฟจ.ลำปาง
054251102
ชัยสิทธิ์ ภัทรวิชญานนท์
ลำดับดาวน์โหลด
1ประกาศดับไฟ
2พื้นที่ไฟดับ