ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณ โครงการอั้งซิ้ว ต.คอกกระบือ อ.เมืองสมุทรสาคร[PEA Samutsakhon]
ปฏิบัติงานก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม และบำรุงรักษาระบบจำหน่ายเชิงป้องกัน
10/05/2563 08:00
10/05/2563 17:00
กฟจ.สมุทรสาคร
นายอำนาจ 081-9955260,นายยุทธนา 083-3116199,034-422818,034-411818
ยุทธนา สิริวเสรี
ลำดับดาวน์โหลด