ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านสันเจดีย์ริมปิง,ห้วยเปย,หนองขาม,สันยาว,ป่าป๋วยถี่,บวกแพ่ง
เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่าย
06/07/2565 09:00
06/07/2565 17:00
กฟอ.บ้านโฮ่ง
0-5398-0335/0-5398-0337
จันทร คำวิชัย
ลำดับดาวน์โหลด
1ประกาศดับไฟ