ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณหน้าวัดเจริญสุขาราม(บางไผ่เตี้ย) ถึง สะพานลอยบางกระเจ้า แนวถนนพระรามที่ 2 ขาออก กทม. [ผปบ. PEA Samutsakhon]
เพื่อปฏิบัติงานก่อสร้างและปรับปรุงระบบสายส่งและระบบจำหน่ายแรงสูง 22 kV
15/11/2563 08:00
15/11/2563 17:00
กฟจ.สมุทรสาคร
นายอำนาจ 081-9955260,นายยุทธนา 083-3116199,034-422818,034-411818
ยุทธนา สิริวเสรี
ลำดับดาวน์โหลด