ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
สามแยกบัวชุม ถึง วัดสิงหาราม
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอชัยบาดาล จะดำเนินการเชื่อมสายไฟฟ้าแรงสูง บริเวณหน้าวัดโบสถ์ เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน การไฟฟ้าฯ มีความจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้าสามแยกบัวชุมถึงหน้าวัดสิงหาราม ในวันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น. โดยประมาณ
ทำให้ไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้ในวันและเวลาดังกล่าว หากดำเนินการแล้วเสร็จก่อนกำหนดจะเร่งดำเนินการจ่ายไฟให้เป็นปกติโดยเร็ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ด้วย

***พื้นที่ดับไฟและสถานที่ใกล้เคียงที่ได้รับผลกระทบดังแสดงในรูปภาพ
#สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 036-461014
#LINE_Official_Account https://lin.ee/fTmrz0G
#PEACallCenter_1129
26/11/2564 09:00
26/11/2564 12:00
กฟอ.ชัยบาดาล
0622495392
คมสัน สว่างเรือง
ลำดับดาวน์โหลด
1พื้นที่ดับไฟ