ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
PEA ถลาง งดจ่ายกระแสไฟฟ้า บริเวณซอยนอกเล (ซอยอ่าวบางเทา4) ม.3 ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
ประกาศดับไฟ วันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564
เรียน ผู้ใช้ไฟฟ้าในพื้นที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอถลาง
ด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอถลาง จะปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำ จึงมี ความจำเป็นจะต้องดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ตามวันเวลา และสถานที่ดังต่อไปนี้ ในวันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 12.00 น. บริเวณซอยนอกเล (ซอยอ่าวบางเทา4) ม.3 ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
PEA.Thalang cut off electricity for Low-Voltage distribution improvement On February 11th, 2021 from 09.00 am. - 12.00 pm. In the area of Soi NokLay (Soi AoBangTao4, Moo 3, Cherngtalay Sub-district, Thalang district, Phuket
11/02/2564 09:00
11/02/2564 12:00
กฟอ.ถลาง
0835509979
ชญานิษฐ์ นวกุลฤทธิไกร