ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านจันทโรภาส , บ้านหนองกลับ , บ้านหนองแขม , บ้านป่าถ่อน , บ้านหนองเรียง , บ้านคลองแห้งปากคลองช้าง , บ้านขอนซุง , บ้านวัดโบสถ์ กลมราษฎร์ , บ้านคลองบง , บ้านไผ่ขวาง
ด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสวรรคโลก มีความจำเป็นต้องดับไฟ เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่าย ย้ายเสาแรงสูง 1 ต้น บริเวณ บ้านหนองกลับ เลยทางแยกเข้าวัดหนองกลับ
วันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2563 จะดับไฟฟ้า 2 ครั้ง เวลา 10.00 – 10.30 น. และ เวลา 14.00-14.30 น. บริเวณ บ้านจันทโรภาส , บ้านหนองกลับ , บ้านหนองแขม , บ้านป่าถ่อน , บ้านหนองเรียง , บ้านคลองแห้งปากคลองช้าง , บ้านขอนซุง , บ้านวัดโบสถ์ กลมราษฎร์ , บ้านคลองบง , บ้านไผ่ขวาง
23/11/2563 10:00
23/11/2563 14:30
กฟอ.สวรรคโลก
055643551
เมธาวินทร์ ชิดเชื้อ
ลำดับดาวน์โหลด
1ดับไฟ 23 พ.ย.63