ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านน้ำซับ(กลุ่มสารคาม) ,บ้านเนินไพบูลย์ , บ้านหินหน่อ , บ้านหนองไผ่ , บ้านป่ากล้วย , บ้านหนองโสน , บ้านคลองจานน้อย , บ้านหนองบัวแดง , บ้านบะเจริญ , บ้านคลองอ่าง , บ้านเขาข่า , บ้านคลองมะละกอเหนือ และบ้านคลองมะละกอใต้ ตำบลสระขวัญ
ดำเนินการปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง บริเวณ สี่แยกบ้านสารคาม
17/06/2563 08:00
17/06/2563 17:30
กฟจ.สระแก้ว
0918821346
วุฒิชัย วุฒิกิตติวงษ์
ลำดับดาวน์โหลด