ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านหนองสมอ ต.หนองระเวียง อ.เมือง จ.นครราชสีมา
บ้านหนองสมอ ต.หนองระเวียง อ.เมือง จ.นครราชสีมา TR.100kVA PEA.32-008685 ดับไฟเพื่อสับเปลี่ยนหม้อแปลง วันศุกร์ ที่ 17 กรกฏาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 09.30-17.00น.
17/07/2563 09:30
17/07/2563 17:00
กฟจ.นม2 (หัวทะเล)
044218515
กฤษดา นกพรหม
ลำดับดาวน์โหลด