ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ตั้งแต่ สี่แยกคริสตจักรจอมทอง ถึง หมู่บ้านข่วงเปา
ปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง (พาดสายเคเบิลอากาศอลูมิเนียม ขนาด 50 ต.มม. ระยะทาง 0.415 วงจร-กม. พร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์ประกอบหัวเสา )
01/06/2562 08:30
01/06/2562 16:30
กฟอ.จอมทอง
0866566460
เอกรัตน์ ยศถามี