ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
กฟอ.บ้านโป่ง มีแผนดับกระแสไฟฟ้าเพื่อปรับปรุงระบบจำหน่าย บริเวณ ริมถนนแสงชูโตฝั่ง โรงแรมไทยนำ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
กฟอ.บ้านโป่ง มีแผนดับกระแสไฟฟ้าเพื่อปรับปรุงระบบจำหน่าย วันอาทิตย์ ที่ 27 มกราคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.บริเวณ ริมถนนแสงชูโตฝั่ง โรงแรมไทยนำ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
27/01/2562 08:30
27/01/2562 16:30
กฟอ.บ้านโป่ง
032-211226 / วิศิษฏ์ 080-9419479
พัชระ จูเทศ
ลำดับดาวน์โหลด