ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านแม่ปะแพะ วิทยาลัยการอาชีพเถิน
ปักเสา แซมไลน์แรงสูง ติดตั้งอุปกรณ์ ประกอบ
11/12/2564 09:00
11/12/2564 12:00
กฟอ.เถิน
0857196257
ทรงวุฒิ สุปินธรรม
ลำดับดาวน์โหลด