ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ถนนมิตรสัมพันธ์ ตรงข้ามทัศนาการ์เด้นท์ ถึง แยกไฟแดงมิตรสัมพันธ์
เพื่อทำการย้ายแนวเสาและเปลี่ยนสายไฟฟ้าแรงสูง
ตั้งแต่หน้าหมู่บ้านวศินเฮ้าส์ ถึง แยกไฟแดงถนนมิตรสัมพันธ์

บริเวณไฟฟ้าดับตั้งแต่ ตรงข้ามทัศนาการ์เด้นท์ ถึง แยกไฟแดงมิตรสัมพันธ์
07/11/2562 09:00
07/11/2562 17:00
กฟภ.บางแสน
038381683,038385147,1129
ฉัตรชัย มงคล
ลำดับดาวน์โหลด