ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านนาลือ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ
ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง
18/09/2563 09:00
18/09/2563 16:30
กฟจ.อำนาจเจริญ
045-451253,045-511937
สุรชัย บุญประสพ
ลำดับดาวน์โหลด