ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ม.2 และ ม.4 ต.นรสิงห์ อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง
ดับกระแสไฟฟ้าบริเวณ ม.2 และ ม.4 ต.นรสิงห์ อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง เพื่อดำเนินการบำรุงรักษาหม้อแปลง
10/06/2563 09:00
10/06/2563 12:00
กฟอ.ป่าโมก
035-661333
ศราวุธ แก้วคง
ลำดับดาวน์โหลด
1แจ้งดับไฟ ม.2,4 ต.นรสิงห์