ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านคลองเหมืองไทย
พาดสายแรงสูง 185 ตร.มม.
04/11/2563 09:00
04/11/2563 16:00
กฟอ.หล่มสัก
056912119
ธันวา เจียมกลิ่น
ลำดับดาวน์โหลด