ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณถนนศรีอุทัย(ซอยข้างร้านก๋วยเตี๋ยวเต็กเฮียะ-บ้านสะแกกรังรีสอร์ท)
ดับไฟเพื่อปรับปรุงระบบจำหน่าย หากดำเนินการแล้วเสร็จจะจ่ายไฟเข้าระบบทันที
03/11/2564 08:00
03/11/2564 16:00
กฟจ.อุทัยธานี
056511641
พัลลภ มีเทศ
ลำดับดาวน์โหลด