ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
จากข้างวัดโพธิสมภรณ์ - หน้าโรงพยาบาลอุดรธานี ถ.เพาะนิยม ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี ตลอดทั้งแนว รวมทั้งตรอกซอกซอยและบริเวณใกล้เคียง
ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบจำหน่ายไฟฟ้า
22/04/2563 09:00
22/04/2563 17:00
กฟจ.อุดรธานี
1129 042327995 042327996 0872249452
โชคอนันต์ ชิณวงศ์
ลำดับดาวน์โหลด