ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านตึ๊ดใหม่,บ้านใหม่วังเคียน,บ้านดอนเเท่น,บ้านวังก้า,บ้านดู่
ดับไฟเพื่อปรับปรุงระบบจำหน่ายเเรงสูงบริเวณบ้านดอนเเท่น
05/06/2562 09:00
05/06/2562 12:00
กฟอ.เชียงกลาง
054797104
วันชัย ทองสุข
ลำดับดาวน์โหลด