ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณ ห้างแก้ว ซอย5
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปลวกแดง จะดำเนินการย้ายเสาไฟฟ้าระบบจำหน่าย 115 เควี. บริเวณ ห้างแก้ว ซอย5
22/11/2563 08:00
22/11/2563 17:00
กฟอ.ปลวกแดง
นายนิสิต สมบูรณ์ พนักงานช่างระดับ 7 แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปลวกแดง เบอร์โทรศัพท์ 083-5978027 (ช่างคุมงาน)
กฤษณกร อินทะนา