ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านสันกลางใต้ ม.2 ต.ยุกว่า บ้านกลางเหนือ ม.3 บ้านป่าตัน ม.4
(ไฟจะดับสองช่วงเวลา) บ้านกลางใต้ ม.2 ต.ยุกว่า อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ (บางส่วน) ช่วงที่ 1 ตั้งแต่เวลา 08.30-09.00 ช่วงที่ 2 ตั้งแต่เวลา 16.30-17.00 (ไฟจะดับช่วงเวลาเดียว) บ้านกลางใต้ ม.2 บ้านกลางเหนือ ม.3 บ้านป่าตัน ม.4 08.30-17.00
06/05/2565 08:30
06/05/2565 17:00
กฟอ.สันป่าตอง
0616851557
ปฏิวัติ พิสุทธิ์สิริไพศาล
ลำดับดาวน์โหลด
1แจ้งประกาศดับไฟ