ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ถนนพานทอง-บ้านเก่า ตั้งแต่ซอย 14 บ้านเก่า ถึงสะพานทางด่วนมอเตอร์เวย์
ปรับปรุงระบบจำหน่าย 22 เควี ใต้สายส่งระบบ 115 เควี
26/11/2560 09:00
26/11/2560 17:00
กฟอ.พานทอง
038-451146
ป้องพล นิลประภา
ลำดับดาวน์โหลด