ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ถนนเส้นบายพาส ง.8 ตั้งแต่ในซ.หมู่บ้านเพ็ชรไพบูลย์ ต.หน้าเมืองถึง ม.9 ต.รอบเมือง อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี
ปักเสา พาดสายแรงสูง ถนนเส้นบายพาส ง.8 ตั้งแต่ในซ.หมู่บ้านเพ็ชรไพบูลย์ ต.หน้าเมืองถึง ม.9 ต.รอบเมือง อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี (บริเวณนี้จับอีก 5 วันรวมวันนี้)
15/10/2564 08:30
15/10/2564 16:30
กฟจ.ปราจีนบุรี
037480464
มนตรี จันทร์ทอง
ลำดับดาวน์โหลด