ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านท่าล้อน ถึง ชบารีสอร์ท
ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพุนพิน มีความจำเป็นต้องของดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราวเพื่อย้ายแนวระบบจำหน่ายแรงสูง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
วันที่ – เวลาที่ของดจ่ายไฟ
วัน ศุกร์ ที่ 26 พฤศจิกายน 2564
ตั้งแต่เวลา 09.00 นาฬิกา ถึง 10.00 นาฬิกา
ตั้งแต่เวลา 16.00 นาฬิกา ถึง 17.00 นาฬิกา
สถานที่ไฟดับ
ตั้งแต่บริเวณ ถนนสายสุราษฎร์ฯ - พุนพิน บ้านท่าล้อน ซอยอุดมสุข ซอยพูลสวัสดิ์ ถึง บริเวณหน้า บริษัท ทักษิณปาล์ม ตลอดปลายสายไฟฟ้า ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ทั้งหมด ดังนั้นจึงไม่มีไฟฟ้าใช้ตามวันและเวลาดังกล่าว
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพุนพิน ขออภัยในความไม่สะดวกในการใช้กระแสไฟฟ้ามา ณ โอกาสนี้ด้วยหากการไฟฟ้า ฯ ปฏิบัติงานแล้วเสร็จก่อนกำหนดจะทำการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้ทันทีและเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของท่านโปรดอย่าปฏิบัติงานใด ๆ ในระบบจำหน่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโดยเด็ดขาด
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
26/11/2564 09:00
26/11/2564 10:00
กฟอ.พุนพิน
077311492
อภิรักษ์ เทพทุ่งหลวง
ลำดับดาวน์โหลด
1บ้านท่าล้อน - ชบารีสอร์ท