ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านดงกระจายซ.6 ม.10 ต.บ้านพระ อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี
ปักเสาพาดสายใหม่ บ้านดงกระจายซ.6 ม.10 ต.บ้านพระ อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี (4 วัน คือวันที่ 28,30 ม.ค.2562และ 1,2 ก.พ.2562 เวลา 08.30 น. -16.30 น.)
28/01/2562 08:30
28/01/2562 16:30
กฟจ.ปราจีนบุรี
037-480464
มนตรี จันทร์ทอง
ลำดับดาวน์โหลด