ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณริมถนนลำลูกกา ตั้งแต่ปากซอยลำลูกกา 3 ถึง ปากซอยลำลูกกา 9
ดับกระแสไฟฟ้าระบบจำหน่ายแรงสูง 22 KV เพื่อปฏิบัติงาน ก่อสร้างสายส่งระบบ 115 KV และ ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง 22 KV เพื่อให้มีความมั่นคงในการจ่ายกระแสไฟฟ้า บริเวณริมถนนลำลูกกา ตั้งแต่ปากซอยลำลูกกา 3 ถึง ปากซอยลำลูกกา 9 โดยมีพื้นที่ไฟดับ ได้แก่ ภายในซอยลำลูกกา 3 บางส่วน ภายในซอยจามร ข. บางส่วน และซอยลำลูกกา 7 กับ ซอยลำลูกกา 9 ดับทั้งซอย ในวันอาทิตย์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึงเวลา 17.00 น.
25/02/2561 08:00
25/02/2561 17:00
กฟจ.ปทุมธานี
02-5169740, 02-5161094-95
ณภัทร พลราบ
ลำดับดาวน์โหลด