ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ถนนสุขสามารถ (ถนนท้องคุ้ง)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชลบุรี มีความจำเป็นต้องงดจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราวเพื่อ เปลี่ยนสายไฟฟ้าแรงสูง ถนนสุขสามารถ (ถนนท้องคุ้ง)
**ตั้งแต่ บริเวณทางรถไฟถนนสุขสามารถ (ถนนท้องคุ้ง)
**ถึง บริเวณหน้าหมู่บ้านไลท์โฮมซอย 12 (หมู่บ้านไลท์โฮม ซอย 12 ไม่ดับ)
**ภายในซอย ดังนี้**
1.ถนนท้องคุ้ง-หนองรี ซอย 4 (ซอยสำนักงานเทศบาลตำบลนาป่าใหม่)
2.ถนนท้องคุ้ง-หนองรี ซอย 5
3.ถนนท้องคุ้ง-หนองรี ซอย 7
4.ถนนท้องคุ้ง-หนองรี ซอย 8 ซอยแม่และเด็ก (บางส่วน)
5.ถนนสุขสามารถ 1 (ซอยบ่อหวดดับถึงสะพานข้ามทางรถไฟ)
6.ถนนท้องคุ้ง-หนองรี ซอย 9
7.ถนนท้องคุ้ง-หนองรี ซอย 11
8.ถนนท้องคุ้ง-หนองรี ซอย 6
9.หมู่บ้านอุ่นเรือน
10.หมู่บ้านโชคเจริญการ์เด้นซ์
11.หมู่บ้านเดอะแกรนด์สุขประยูร
12.หมู่บ้านริมสวน
13.หมู่บ้านสุขสิริวิลล์ 3
14.หมู่บ้านสุขสิริวิลล์4
**ในวันอาทิตย์ที่ 13 มิถุนายน 2564**
เวลา 08.00 น. – 17.00 น.
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชลบุรีต้องขออภัยในความไม่สะดวกในการงดจ่ายกระแสไฟฟ้ามา ณ.โอกาส นี้
13/06/2564 08:00
13/06/2564 17:00
กฟจ.ชลบุรี
038054713-4
ณัฐวุฒิ อุบลนุช
ลำดับดาวน์โหลด
1บริเวณไฟดับ