ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณปากซอยข้างปั้ม ปตท. ถึงอาคารพาณิชย์ริมถนนซ้ายมือเเละขวามือ
จะทำการงดจ่ายกระเเสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว บริเวณปากซอยข้างปั้ม ปตท. ถึงอาคารพาณิชย์ริมถนนซ้ายมือเเละขวามือ เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเเรงสูง
27/04/2562 09:00
27/04/2562 12:00
กฟอ.กระทุ่มแบน
034-471343 , 034-473912
ธิดา ยงวรรณกร
ลำดับดาวน์โหลด